Get Adobe Flash player

Puhe Vantaan valtuustossa

Valtuutettu Anitta Orpanan puhe Vantaan valtuustossa 31.1.2011

Helsinki-Vantaa -liitosselvitys

Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat

Tämä valtuusto teki vuonna 2009 päätöksen siitä, että ryhdymme selvittämään Helsinki-Vantaan yhdistymisen etuja ja haittoja. Samalla päätimme, että teemme tutkimuksen myös 14 kunnan 2-portaisesta seutuhallintomallista. Selvitys valmistui vuoden 2010 loppupuolella. Selvitys oli erittäin kattava, lähes 1000-sivuinen asiakirja. Selvityksessä oli mukana sekä Vantaan että Helsingin virkamiehiä että luottamushenkilöitä molemmista kaupungeista. Haluan kiittää kaikkia virkamiehiä erittäin hyvästä ja perinpohjaisesta työstä tässä tutkimuksessa.

Selkeä loppupäätelmä oli, että yhdistymisestä ei olisi hyötyä kaupungeille. Oman näkemykseni mukaan kahden velkaisen kaupungin yhdistyminen lisäisi entisestään kahtiajakoa pääkaupunkiseudulla. Helsingin hallintomalli on erittäin raskas ja moniportainen, uusi kaupunki ei olisi pystynyt tarjoamaan nykyisentasoisia palveluja kuntalaisille nykyisellä veroprosentilla. Tutkimusten mukaan Helsingillä on suunnilleen saman verran velkaa henkeä kohden, kun korjauslainatarve otetaan mukaan laskelmiin.

Helsingin Seudun Liikenne HSL voi ratkaista liikenneasiat. Muissakin suurissa metropoleissa on vyöhykerajat, joiden ei tarvitse olla kaupunkirajoja. HSL:n hallituksessa on kaikkien suurten kaupunkien edustajat, joten päätöksenteko on mahdollista.

Vantaa voi nyt kaavoittaa ja kehittää omaa kaupunkia monipuolisesti. Me olemme strategisesti erittäin merkittävällä paikalla Suomen kamaralla. Vantaa on lentokenttäkaupunki, meillä on erittäin hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan ja työpaikkaomavaraisuutemme on 105 %:a. Vantaa kehittyy ja kasvaa vauhdilla. Verotulomme riittävät hyvin kattamaan kustannukset, investointeihin olemme ottaneet lainaa. Vuoden 2010 tilinpäätös osoitti n. 214 000 €:a ylijäämää.

Olen kuunnellut täällä joitakin puheita, joissa halutaan lähteä lisäselvityksiin, jotta saisimme lisää tietoa. Kuntajakolain mukainen liitosselvitys ei ole enää mitään tiedonkeruuta. Hyvät valtuutetut, tutustukaa kuntalain pykäliin 30 ja 16. Siellä sanotaan selvästi, että selvitysmies voi viedä liitosasian ministeriöön huolimatta siitä, että jompikumpi valtuusto ei enää tutkimuksen jälkeen sitä haluaisi. Meiltä valtuutetuilta ei siis tätä asiaa enää tämän jälkeen kysyttäisi, ainoastaan kansanäänestyksen tulos voisi kaataa liitoksen. Useimmissa tapauksissa liitosaikeet kaatuvat kansanäänestyksessä 2/3 vastustaessa sitä. Meillä on nyt riittävästi tietoa päätöksen tekemiseen.

Minä perustan oman päätökseni tietoon. Olen itsenäisen Vantaan kannalla ja toivon, että pääkaupunkiseudun yhteistyö lisääntyy entisestään.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kuntajakolain mukainen Helsinki-Vantaa –liitosselvityshanke hävisi valtuuston äänestyksessä selvin äänin 45-22.

 

Viimeksi päivitetty (23.10.2018 18:50)